• info@vitasaglikkabini.org
  • 0507 783 34 19

VAC Tedavisi

Negatif basınçlı yara tedavisi (NPWT) sistemleri, vakum pompası, drenaj tüpü ve yara pansuman setinden oluşan FDA onaylı cihazlardır, Yara iyileşmesini desteklemek ve yara eksüdası(sıvısı), sulama sıvıları, vücut sıvıları veya enfeksiyöz materyaller gibi sıvıların uzaklaştırılması için bir yaraya atmosfer altı basınç sağlamak üzere tasarlanmıştır.Negatif basınçlı yara tedavisi, aşırı eksüdalı (akıntılı)yaralarda, enfekte olan, kronik, akut, travmatik, subakut veya cerrahi yaraların tedavisinde ,diyabetik ayak yaraları , yatak yaraları (basınç ülserleri), venöz yetmezlik ülserleri , felep ve greftlerde kullanılır.VAC Tedavisi sayesinde;
  • Hücresel göçü iyileştirir ve granülasyon dokusu oluşumunu destekler
  • Hücrelerdeki ödem çözülmeye başlar
  • Yara sıvısının drenajı sağlar.
  • Kanlanma artar
  • Hücre beslenir Yara hızlıca iyileşir
  • Bakteri yükü enfeksiyon azalır